, Chrystus Wodzem Psalm 

Chrystus Wodzem Psalm

Dostęp do portalu zastrzeżony

Temat: Propozycje pieśni
A ja pójdę śladem moich Poprzedników i przygotuję: I. Chrystus wodzem z Psalmem Off. Com przyrzekł K Panie dobry jak chlebp ?Dz?. Dzięki o Panie - bo jak wpadnie kapłańska szarża...
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4230Temat: Propozycje pieśni
Na jaką melodię śpiewa się psalm w "Chrystus wodzem"? Proszę o odpowiedź, to ważne. W mojej parafii chór śpiewa "Chrystus Wodzem" potem ja dwa wersety psalmu 116 "Boga naszego chwalcie wszystkie ziemi" potem znowu chór i ja na zmianę.Melodia psalmu patrz Śpiewnik kościelny. ks. J.Siedlecki - Nieszpory Niedzielne.
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4230


Temat: Propozycje pieśni
Chrystus Wodzem raczej z psalmem Boga naszego, a nie Chwalcie o dziatki. Wtedy wszystko w D pasuje jak ulał. Tak praktykuję od zawsze. Chrystus Wodzem... Boga naszego... Chrystus Wodzem... Chwała bądź Bogu... Chrystus Wodzem...
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4230


Temat: Propozycje pieśni
a, grasz po raz Chrystus Wodzem, czy inaczej. Ja gram 3x-psalm, 1- psalm i 3x
Źródło: organy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4230


Temat: Czy obrazy, rzeźby w KK są przejawem bałwochwalstwa.
wielu i są oni sobie równi (Daniela 10:13). Objawienie 19:11-16 potwierdza że królem i wodzem wszystkich aniołów jest Jezus Chrystus. Zauważmy jednak, ze Jezus jest Bogiem i dlatego jest "wodzem i królem" wszystkich aniołów". Niemniej jednak, Apokalipsa wymienia archanioła Michała, jako wodza zastepów Jahwe... Chyba mi nie powiesz, ze Jezus to archanioł Michał? Reszta jest nie na temat.
Źródło: biblia2.fora.pl/a/a,308.html


Temat: Czy istnieją inni BOGOWIE, poza BOGIEM JHWH?
Ojca mojego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego» (J 20,17). Jeśli więc Noetos ośmiela się mówić, że [Chrystus] jest Ojcem, to niechże powie, do jakiego Ojca udaje się Chrystus wedle słów Ewangelii!” (Przeciw Noetosowi, 6). „Jeden z tych mężów napisał dzieło przeciwko herezji Artemona, którą Paweł z Samostaty usiłował za naszych odświeżyć czasów. Znajduje się tam opowieść, należąca ... wszędzie o Chrystusie jako Bogu. Któżby nie znał dzieł Ireneusza, Melitona i innych, które głoszą, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem? Ileż to psalmów i pieśni, ułożonych od czasów pierwotnych przez wiernych braci, opiewa Chrystusa jako Słowo Boże i przyznaje mu boskość? Jakżeż więc przypuścić, że ci, którzy żyli przed Wiktorem, tak uczyli, jak oni mówią, jeśli od tylu lat kościelną głoszono naukę? Jak się nie wstydzą, takie o Wiktorze zmyślać kłamstwa, aczkolwiek wiedzą bardzo dobrze, że Wiktor wykluczył z jedności szewca Teodota, wodza i ojca tego odszczepieństwa bezbożnego, który pierwszy twierdził, że Chrystus jest tylko człowiekiem? Przecie jeśli Wiktor tak myślał, jak tego uczą w swem bluźnierstwie, jakżeż mógł wyłączyc Teodota, tej herezji twórcę?»” (Historia Kościelna, V, 28,1-7).
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1999


Temat: Psalm 110:1-2 Jak miało wyglądać panowanie Jezusa?
Psalm 110:1,2 Wypowiedź Jehowy do mego Pana: „Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp”. 2 Laskę twej siły Jehowa pośle z Syjonu, mówiąc: „Wyrusz na ... znajdujemy w Psalmie 2:5-9 " Wtedy odezwie się do nich w swoim gniewie i zatrwoży ich w żarze swego niezadowolenia, 6 mówiąc: „Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze”. ... posiadanie. 9 Potłuczesz je berłem żelaznym, niczym naczynie garncarskie je roztrzaskasz” Kiedy Jezus miał zatem objąć władzę królewską ? Jak czytamy Psalm 110 miał wyruszyć "na podbój między swych nieprzyjaciół". Zatem ... braci którzy wraz z drugimi owcami tworzą oni jedną trzodę pod wodzą jednego pasterza.Jednocześnie na całej ziemi przebywają ludzie którzy sprzeciwiają się władzy Boga nad ziemią . Niebawem Jehowa zgładzi w ... i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem! 11 A oni go zwyciężyli dzięki krwi Baranka...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1640


Temat: Spis Pieśni.
Twój Duch Nie ma większej miłości Sław języku tajemnice Chrystus Wodzem Niech Twój rozbłyśnie dzień Słuchaj Izraelu! Chwalę Ciebie Panie Niechaj Cię Panie Stwórz o mój Boże (Modlitwa o skruchę) Chwalmy ... (Psalm 116) O Maryjo, Bóg na Matkę wybrał Cię Śpiewajcie Panu Do jej stóp O Pani ufność nasza Tam gdzie miłość jest Dotknij Panie moich oczu Ofiaruję Tobie, Panie mój Tobie ... pragnie Cię Po upadku człowieka grzesznego Zmartwychwstał Chrystus Król Marana tha Podnieś mnie Jezu Pozdrawiam MaJola
Źródło: swhieronim.info/viewtopic.php?t=427


Temat: Co śpiewać w Adwencie?
czasów. Jezus Adwentu, to Chrystus, który jest, który był i który przychodzi. Przy czym pierwsza część tego okresu koncentruje się bardziej na ostatecznym przyjściu Pana, natomiast dni od 17 grudnia bardziej są zwróceniem uwagi na wydarzenia poprzedzające narodziny Chrystusa w Betlejem - liturgia przygotowuje nas do uczczenia tej tajemnicy. Czuwajcie i bądźcie gotowi! Te słowa ukazują kolejny rys okresu Adwentu. Wezwanie do ... ostatecznego przyjścia Chrystusa, nie powinno być w nas lęku. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka (Ap 19,9) - Błogosławieni czyli szczęśliwi idący na spotkanie Pana. Z nadzieją powiązane jest oczekiwanie. Nie bezczynność w czekaniu, ale wypatrywanie z tęsknotą. Radujcie się! Idźmy z radością na spotkanie Pana - psalm z I niedzieli Adwentu. Radość jest też cechą charakterystyczną tego okresu. Wynika ... Paweł napisał przebywając w więzieniu. Jak wielka była jego więź z Chrystusem, że mógł z pełnym przekonaniem je napisać. Radość to też pocieszenie, uświadomienie sobie, że tylko w Bogu znajdzie spokój ... dniach od 17 grudnia, śpiewamy już pieśni o wydarzeniach przed narodzinami Jezusa. Oprócz tego liturgia podsuwa nam pewne teksty, które w piękny sposób ukazują powiązanie z Chrystusem mesjańskich zapowiedzi ze Starego Testamentu. Teksty te noszą miano „Wielkich antyfon O!” Są zawołaniem wobec Chrystusa przez starotestamentalny tytuł mesjański (O Mądrości (Syr 24,3), o Wodzu Izraela (Mt2,6), o Korzeniu Jesse (Iz 11,10), o Kluczu Dawida (Iz 22,22), o Wschodzie, blasku (Ha 3,4), o Królu, o Emmanuelu (Iz 33,22). Druga część każdej z nich jest wołaniem o przyjście Chrystusa - jako wyraz ogromnej tęsknoty Kościoła za...
Źródło: pjw.fora.pl/a/a,45.html


Temat: Czy obrazy, rzeźby w KK są przejawem bałwochwalstwa.
Odkąd świątynia ziemska nie istnieje, mamy tylko świątynię niebieską, to jest niebo, w którym przebywa prawdziwa Świątynia Boga-Jezus Chrystus. I tylko przed tą Świątynią możemy teraz padać na kolana (Jana 5:23; ... katolików kto jest wodzem wojsk Pana? Przecież archaniołów jest wielu i są oni sobie równi (Daniela 10:13). Objawienie 19:11-16 potwierdza że królem i wodzem wszystkich aniołów jest Jezus Chrystus. Zauważmy, że...
Źródło: biblia2.fora.pl/a/a,308.html


Temat: 7 XII 2008 - czuwanie Taize
Śpiew: In manus Tuas Pater - nr 67 Psalm 22 In manus tuas, Dómine, CommĂŠndo spĂ­ritum meum” Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? * Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb ... warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy do Gomory. Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy, da posłuch prawu Boga waszego, ludu Gomory! ... przygotowali się do świąt Narodzenia Pańskiego a w godzinę śmierci ujrzeli Chrystusa w chwale. Śpiew: Ubi Caritas - nr 34 OJCZE NASZ Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Amen Śpiew: Obdarz nas Panie pokojem -...
Źródło: dmkozieglowy.ok1.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: Świętym Patronem dzisiejszego dnia jest...
psalmów i czytań z Pisma Świętego oraz prawowiernych katolickich autorów. Bardzo ważnym elementem życia była praca - najpierw ręczna, fizyczna, a potem też wszelkiego rodzaju prace umysłowe. Porządek dnia przewidywał kilka...
Źródło: 17-ka.org.pl/forum/viewtopic.php?t=425